ข่าวประชาสัมพันธ์

Happy Newyear 2024
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / Happy Newyear 2024
01/01/2567 | 248 ครั้ง

 

ในปี 2567 ฟ้าใหม่นี้
ขออำนวยพรทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ สมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนา ไร้ทุกข์โศกโรคภัย เป็นปีที่ดีของทุกๆท่าน

ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข
จาก โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน และ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

272829
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)