ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันสิ้นปี 2023
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สุขสันต์วันสิ้นปี 2023
31/12/2566 | 69 ครั้ง

ในปี ค.ศ.2023 หรือ พ.ศ.2566 นี้ 

พวกเราได้จัดอบรมไปทั้งหมด 12 ครั้ง 
และ ออกบูธนิทรรศการ 19 ครั้ง

ทางโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน และ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้มามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของพวกเรา

แล้วเจอกันใหม่ปีหน้า

227123
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)