ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วม "การสำรวจทั่วประเทศ ประจำปี 2566"
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญชวนเข้าร่วม "การสำรวจทั่วประเทศ ประจำปี 2566"
22/12/2566 | 314 ครั้ง

 

♥ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ขอเชิญคนทำงานองค์กรมาเข้าร่วม “การสำรวจระดับประเทศ ประจำปี 2566 แฮปปิโนมิเตอร์ : สุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขร่วมกับการเพิ่มผลิตภาพในการทำงานขององค์กรแห่งความสุขในประเทศไทย”

HAPPINOMETER: A National Survey on Health & Wellness with Productivity of Happy Workplace in Thailand

 

แบบสำรวจในครั้งนี้ยังมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดเรื่อง “ผลิตภาพ (Productivity)” ให้กับผู้ทำแบบสำรวจอีกด้วย

องค์กรที่ร่วมการสำรวจ นอกจากจะได้รับ ผลการสำรวจขององค์กรแล้วนั้น ยังได้รับ เกียรติบัตรรับรองการสำรวจทั่วประเทศ จากทางเราอีกด้วย

 

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจนี้

และ โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 538 หรือ 520

หรือ อีเมล happinometer@gmail.com

272815
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)