ข่าวประชาสัมพันธ์

AR2H สร้างนักสร้างสุขให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / AR2H สร้างนักสร้างสุขให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
19/12/2566 | 66 ครั้ง

ศูนย์วิจัยความสุขฯ จัดอบรม AR2H สร้างนักสร้างสุขให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways)

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และคณะฯ  ได้รับเกียรติจัดอบรมหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H)” เพื่อสร้างนักสร้างสุของค์กร ให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways) ณ ห้องสมุย ชั้น16 อาคารสำนักงานใหญ่ 

โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมความรู้ในประเด็น
- การบริหารจัดการองค์กรสร้างสุข
- การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ  HAPPINOMETER 
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลการสำรวจฯ  
- องค์ความรู้ด้านสุขภาพกาย-จิต

#นักสร้างสุข #องค์กรแห่งความสุข #ความสุข

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/happinometer

หลังจากการสำรวจ HAPPINOMETER เสร็จสิ้นแล้ว องค์กรสามารถต่อยอดข้อมูลการสำรวจ เพื่อสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ โดยจัดอบรม AR2H เพื่อสร้างนักสร้างสุของค์กรที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน และครบกระบวนการ

227165
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)