ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 @ บางเขน (รอบผู้นำนิสิต) ภายใต้โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทางานสร้างสุขภาพครบวงจร (Happy University Prototype @ KU) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและทักษะผู้นำสุขภาวะใน กลุ่มนิสิต / นักศึกษา โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการอบรมนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 @ บางเขน (รอบผู้นำนิสิต) ภายใต้โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทางานสร้างสุขภาพครบวงจร (Happy University Prototype @ KU) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและทักษะผู้นำสุขภาวะใน กลุ่มนิสิต / นักศึกษา โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
08/09/2566 | 175 ครั้ง

เตรียมพบกับ โครงการอบรมนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 @ บางเขน (รอบผู้นำนิสิต)

ภายใต้โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทางานสร้างสุขภาพครบวงจร (Happy University Prototype @ KU)

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและทักษะผู้นำสุขภาวะใน กลุ่มนิสิต / นักศึกษา โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมจะมีความสนุกสนานและได้รับความรู้กันมากเพียงใด โปรดติดตาม

 

267399
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)