ข่าวประชาสัมพันธ์

Series คุณแม่ 4 Gen EPISODE 1 : ความเป็นคุณแม่ 4ยุค 4แบบ
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / Series คุณแม่ 4 Gen EPISODE 1 : ความเป็นคุณแม่ 4ยุค 4แบบ
25/08/2566 | 108 ครั้ง

Series คุณแม่ 4 Gen

EPISODE 1 : ความเป็นคุณแม่ 4ยุค 4แบบ

สถานการณ์สังคมสูงอายุ ที่มีผู้สูงอายุไทยกว่า 12 ล้านคน ขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง จนเริ่มมีการพูดถึงวิกฤตเด็กเกิดน้อย

ถ้าเช่นนั้น จำนวนของหญิงที่เป็น “แม่” ในประเทศไทยของเรานั้นจะเหลือมากน้อยแค่ไหน?

ผลสำรวจคุณภาพชีวิตและความสุขคนวัยทำงานในองค์กรประเทศไทย ระดับประเทศประจำปี 2565 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วง Generation ที่มีจำนวนคนเป็นแม่มากที่สุดนั่นก็คือ Generation Y ร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ Generation X คือ ร้อยละ 31.5 และตามมาด้วย Generation Z คือ ร้อยละ 6.3 และ Generation Baby Boomer ร้อยละ 4.6% (ไม่ระบุช่วงวัยอีก ร้อยละ 3.5)

นอกจากนี้จากผลสำรวจชุดเดียวกันยังสำรวจไว้อีกว่า แม่ชาวไทยนั้นมีจำนวนบุตรภายในบ้านโดยเฉลี่ยกี่คนอีกด้วย

จากการเกริ่นข้างต้นนั้น น่าจะพอเดาได้ว่า จำนวนการเกิดน้อยจำนวนบุตรก็คงต้องน้อยด้วย แน่นอนว่าผลสำรวจที่สูงสุดคือ แม่ที่มีจำนวนบุตร 1 คน มีค่าร้อยละ 48.9 รองลงมา คือ มีบุตร 2 คน มีค่าร้อยละ 41.9 และ มีบุตร 3 คน มีค่า ร้อยละ 9 และ จำนวนบุตรมากกว่า 5 คน ร้อยละ 0.2 ตามลำดับ (รวมบุตรบุญธรรม)

หลายๆคนคงจะรู้แล้วว่าการที่คนเราได้เกิดและเติบโตมานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับแม่ให้มากๆและดูแลท่านให้ดี ที่ทำให้เราเติบโตมาได้ขนาดนี้ ถึงจะหมดช่วงเทศกาลวันแม่จากเดือนนี้ไปแล้ว ทุกคนก็ยังสามารถให้ความสำคัญกับแม่ของตนเองได้ทุกเวลา

227152
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)