ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความทั่วไป : ยิ่งเพิ่มภาษี ยิ่งลดนักดื่ม: ความหวังของสังคมไทย
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บทความทั่วไป : ยิ่งเพิ่มภาษี ยิ่งลดนักดื่ม: ความหวังของสังคมไทย
11/08/2566 | 197 ครั้ง

 

บทความทั่วไป : ยิ่งเพิ่มภาษี ยิ่งลดนักดื่ม: ความหวังของสังคมไทย

ในวันเข้าพรรษาของทุกปีคือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ แคมเปญเชิญชวนที่มักได้ยินช่วงวันเข้าพรรษา คงไม่พ้นกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา  เพราะจะเป็นช่วงโอกาสทองที่นักดื่มบางคนอาจเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกดื่มสุรา เบียร์ ได้อย่างถาวร

ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่านักดื่มปัจจุบันสัดส่วนมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 25-44 ปี [1] แม้ว่าจะมีผู้คนบางส่วนหันไป บริโภคแอลกอฮอลล์ 0% ซึ่งเป็นเครื่องดื่มทางเลือกสำหรับผู้อยากจะดื่มแต่ไม่อยากเสียสุขภาพ [2] แต่ก็มีโอกาสเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ในอนาคตได้ เมื่อถึงจังหวะหนึ่งที่อยากเปลี่ยนจากการดื่มแอลกอฮอล์ 0% เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ้าง เมื่อนั้นนักดื่มหน้าใหม่ก็ได้เกิดขึ้นมา  นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2565 พบว่าข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจผับบาร์ สถานบริการกลางคืน เกิดขึ้นใหม่ 102 ราย เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 200%[3] ทำให้แนวโน้มจะพบนักดื่มปัจจุบัน นักดื่มประจำ นักดื่มหน้าใหม่ เพิ่มขึ้นได้อีก  การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2564 และ 2565 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า มีผู้ดื่มแอลกอฮอลล์เป็นประจำเกือบทุกวัน/สัปดาห์ ในปี 2565 อยู่ที่ 10.5% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีนักดื่มประจำเกือบทุกวัน/สัปดาห์อยู่ที่ 9.5%

การดื่มสุราเป็นประจำ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และยังเป็นต้นเหตุของเหตุร้ายอันตราย อุบัติเหตุทั้งปวงอีกด้วย ประเทศไทยจึงคิดมาตรการมากมายเพื่อที่จะลดการบริโภคน้ำเมา เพื่อสุขภาวะโดยรวมของประเทศ เช่น การรณรงค์ ประกาศ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มสุรา ทำการวิจัยเกี่ยวกับการดื่มสุราว่ามีผลต่อพฤติกรรมที่รุนแรง [4]  เป็นต้น

 

แต่ก็มีหนึ่งวิธีที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือ…

การเพิ่มภาษีเบียร์ สุรา แอลกอฮอลล์ 0%

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2566 จะปฎิรูปโครงสร้างภาษีสินค้า หนึ่งในนั้นก็คือ การเพิ่มพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า และการเพิ่มพิกัดภาษีเบียร์ สุรา แอลกอฮอล์ 0% [5]

 

ดังนั้นเลยมีการเพิ่มภาษีของเครื่องดื่มประเภทนี้ขึ้น เพื่อที่จะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น และทำให้ความต้องการซื้อนั้นลดลงไปโดยปริยาย และเป็นไปตามกลไกของตลาดด้วย[6] สิ่งของที่ยิ่งเป็นที่ต้องการราคาจะแพงขึ้น

 

หากวิเคราะห์จากผลสำรวจและมองภาพรวมของประเทศเราตอนนี้ ภาครัฐพยายามปรับตัวให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% ที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ในอนาคต มาตรการกำหนดพิกัดภาษีให้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% น่าจะช่วยลดการเกิดขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่ได้ ก็คงต้องรอดูผลลัพธ์ในระยะยาวว่ามาตรการนี้ได้ผลมากน้อยเพียงใด เพราะดูแล้วก็คงเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ง่ายๆแน่นอน

 

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ขอแนะนำว่าให้มีสติในการบริโภค หรือ ถ้าสามารถลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ได้ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาวะของทุกท่านเอง

 

อ้างอิง

[1] ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินรินทร์ หาดใหญ่ สงขลา (2565) . แบบแผนและแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรไทย , หน้า 7-8.

[2] เบียร์แอลกอฮอล์ 0% ดื่มแล้วปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรคจริงหรือ? . [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566]. จาก: https://www.beartai.com/hackforhealth/good-health/1199212

[3] ร้านอาหาร ผับ บาร์ แห่จดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่เพียบ รับท่องเที่ยวฟื้น . [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566]. จาก: https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand_econ/2531821

[4] สริตา ธีระวัฒน์สกุล , จิราพร สุวรรณธีรางกูร , วรากรณ์ ปัญณวลี  (2549) . การดื่มและมาตรการเพื่อลดการดื่มสุรา กรณีศึกษา 2 ชุมชนภาคเหนือ , หน้า 25-27.

[5] สรรพสามิต เล็งขึ้นภาษีสุรา - เบียร์ หวังลดการบริโภค [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566]. จาก: https://www.thaipbs.or.th/news/content/319214

[6] เพิ่มภาษีสรรพสามิต ราคาเหล้า-บุหรี่ พุ่ง! ลดการบริโภคได้จริงไหม . [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566]. จาก: https://thestandard.co/increase-alcohol-cigarette-tax/

 

227163
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)