ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)
27/07/2566 | 338 ครั้ง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้ไปจัดบูธนิทรรศการใน พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กล่าวต้อนรับและขอบคุณ โดย นายรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน โดย นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม และกล่าวยินดี/ให้โอวาท โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8)

 

ในพิธีการ มอบโล่รางวัลองค์กรต้นแบบ จำนวน 57 แห่ง และเกียรติบัตรศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง โดย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

การได้รับเชิญในครั้งนี้ ทางเราได้นำความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งความสุข , ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย , แบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) มาให้ผู้เยี่ยมชมทดลองใช้งาน ฯลฯ และยังมีของที่ระลึกมากมายมาแจกให้กับผู้เยี่ยมชมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางบูธเราอีกด้วย

 

บรรยากาศในบูธนิทรรศการของเรานั้น ก็ยังได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากเหมือนอย่างเคย ขอขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกๆท่านที่ให้เกียรติในการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้นะครับ

272833
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)