ข่าวประชาสัมพันธ์

เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2566 วาระ: พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2566 วาระ: พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ
07/07/2566 | 300 ครั้ง

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้ไปจัดบูธนิทรรศการใน  เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2566 วาระ: พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กว่า 3,500 ตำบลทั่วไทย กว่า 4,000 คน

กล่าวเปิดงานโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดครั้งนี้

การได้รับเชิญในครั้งนี้ ทางเราได้นำความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งความสุข , ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย , แบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) มาให้ผู้เยี่ยมชมทดลองใช้งาน และยังมีของที่ระลึกมากมายมาแจกให้กับผู้เยี่ยมชมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางบูธเราอีกด้วย

บรรยากาศในบูธนิทรรศการของเรานั้น คึกคักเป็นอย่างมาก และได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกๆท่านที่ให้เกียรติในการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้นะครับ

272819
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)