ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
20/03/2562 | 742 ครั้ง

ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี ทางสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันแห่งความสุขสากล (Happiness Day) วันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะทำงาน ได้มามอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความสนุกสนาน .... แล้วทุกท่านละครับ ได้มอบความสุขให้กับใครในวันแห่งความสุขนี้บ้างหรือยัง

240518
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)