ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
20/03/2562 | 557 ครั้ง

ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี ทางสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันแห่งความสุขสากล (Happiness Day) วันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะทำงาน ได้มามอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความสนุกสนาน .... แล้วทุกท่านละครับ ได้มอบความสุขให้กับใครในวันแห่งความสุขนี้บ้างหรือยัง

112290
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project