ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน 10 พฤษภาคม "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / งาน 10 พฤษภาคม "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10/05/2566 | 45 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติร่วมจัดบูธนิทรรศการ ใน งาน 10 พฤษภาคม 'วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" และ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกนรด์ คอนเวนชัน จังหวัดกรุงเทพ เวลา 10.00 - 15.00 น.

โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานในพิธีครั้งนี้

ทางด้านบูธมีการนำเสนอและให้ข้อมูลของเครื่องมือ HAPPINOMETER และมี Mini-Game ให้เล่นเพื่อร่วมแลกของรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

119162
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project