ข่าวประชาสัมพันธ์

"ศูนย์วิจัยความสุขของทำงานแห่งประเทศไทย " จัดบูธ นำเสนอ HAPPINOMETER Model ในงาน "พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2564"
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / "ศูนย์วิจัยความสุขของทำงานแห่งประเทศไทย " จัดบูธ นำเสนอ HAPPINOMETER Model ในงาน "พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2564"
21/12/2565 | 652 ครั้ง

     วันพุธที่ 21 ธันวามคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. คณะทำงานฯ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย จัดบูธนิทรรศการ งาน "พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2564" โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทยได้นำข้อมูลของ “HAPPINOMETER MODEL กับ การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข” แสดงผลสำรวจ ความสุขคนทำงานองค์กรทั่วประเทศประจำปี 2564 โดยจำแนกตามรายมิติ และ จำแนกประเภทอุตสาหกรรม มาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทราบและเข้าใจถึงความสำคัญโครงการของเรา โดยมีท่านรองอธิบดีภาสกร ชัยรัตน์ ร่วมเป็นประธานและมอบรางวัลให้องค์กรต้นแบบพร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร บรรยากาศบูธของเราวันนี้ค่อนข้างครึกครื้นและได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก และวันนี้มีซานต้ามามอบของขวัญให้ผู้เยี่ยมชมบูธทุกท่านอีกด้วย

    

      

119169
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project