ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา การสำรวจคุณภาพชีวิต ความผูกพันองค์กร ระดับประเทศ ปี 2565
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา การสำรวจคุณภาพชีวิต ความผูกพันองค์กร ระดับประเทศ ปี 2565
08/11/2565 | 1268 ครั้ง

240540
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)