ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ‘สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข’ 
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ‘สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข’ 
26/10/2565 | 586 ครั้ง

 

    

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 - 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำโดยพลตรี สถาพร กระแสร์แสน ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนงานกำลังพล เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ‘สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข’ 

โดยมี นายฉัตรดนัย พลพืชน์ นักบริหารแผนชำนาญการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. เข้าร่วมให้คำปรึกษา ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

112292
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project