ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เข้าปรึกษาหารือถึงแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กร
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะผู้บริหารจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เข้าปรึกษาหารือถึงแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กร
23/09/2565 | 588 ครั้ง

 

วันที่ 23 กันยายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย นำโดยนายนิพัฒน์ กอกรรณิกา ผู้จัดการสมาคมฯ    เพื่อหารือแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (HAPPINOMETER)   ณ  ห้องทานตะวัน ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

112262
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project