ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เข้าปรึกษาหารือถึงแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กร
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะผู้บริหารจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เข้าปรึกษาหารือถึงแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กร
23/09/2565 | 772 ครั้ง

 

วันที่ 23 กันยายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย นำโดยนายนิพัฒน์ กอกรรณิกา ผู้จัดการสมาคมฯ    เพื่อหารือแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (HAPPINOMETER)   ณ  ห้องทานตะวัน ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

240492
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)