ข่าวประชาสัมพันธ์

การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม
12/07/2565 | 739 ครั้ง

 

สามารถอ่านเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใน
https://drive.google.com/file/d/15fuFc7yAfntoUCeUE_UhsDfzsj9SThJq/view?usp=sharing

227115
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)