ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเวทีเสวนาเครื่องมือ HAPPINOMETER (HAPPINOMETER Forum)
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานเวทีเสวนาเครื่องมือ HAPPINOMETER (HAPPINOMETER Forum)
27/06/2565 | 558 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-13.00 น. งานเวทีเสวนาเครื่องมือ HAPPINOMETER (HAPPINOMETER Forum)
จัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องแมนดาริน บี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/happinometer/photos/pcb.5210018445784791/5210017562451546/

112276
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project