ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสำรวจระดับประเทศ ความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.2564
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลการสำรวจระดับประเทศ ความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.2564
13/05/2565 | 917 ครั้ง

ผลการสำรวจระดับประเทศ ความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.2564

146776
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)