ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสำรวจระดับประเทศ ความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.2564
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลการสำรวจระดับประเทศ ความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.2564
13/05/2565 | 577 ครั้ง

ผลการสำรวจระดับประเทศ ความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.2564

98615
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)