ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปจากช่วง Happinometer : แถลงผลสำรวจความสุขในการทำงานประจำปี 2564 โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล สถิตินี้บ่งบอกถึงอะไร และองค์กรต่างๆจะสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรอย่างไร มาติดตามกันเลยค่ะ Happy Workplace Forum 2022: “The Future of workplace well-being” #happy8workplace #สสส
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คลิปจากช่วง Happinometer : แถลงผลสำรวจความสุขในการทำงานประจำปี 2564 โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล สถิตินี้บ่งบอกถึงอะไร และองค์กรต่างๆจะสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรอย่างไร มาติดตามกันเลยค่ะ Happy Workplace Forum 2022: “The Future of workplace well-being” #happy8workplace #สสส
18/03/2565 | 601 ครั้ง

 

รับชมได้ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=So0q0nG5xv0

119135
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project