ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าชมงาน สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน 8-10 พฤศจิกายน
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์เข้าชมงาน สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน 8-10 พฤศจิกายน
05/11/2564 | 787 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เข้าชมงาน สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน 8-10 พฤศจิกายนนี้!
 
หากเป้าหมายของคุณคือ “ความสุข” ความสุขจากการมีสุขภาวะที่ดี ที่สามารถเริ่มจากตัวคุณเองไปสู่คนรอบข้าง ไปสู่สังคมรอบตัว
มาพบกันในงาน สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน  8-10 พฤศจิกายนนี้!

สามารถเข้าชมงานผ่าน Live ได้ที่  https://20th.thaihealth.or.th

https://fb.watch/94qTI3LOOe/

272830
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)