ข่าวประชาสัมพันธ์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา! การสำรวจคุณภาพชีวิต ความผูกพันองค์กร ระดับประเทศ ปี 2564
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา! การสำรวจคุณภาพชีวิต ความผูกพันองค์กร ระดับประเทศ ปี 2564
05/10/2564 | 769 ครั้ง

240510
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)