ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และ พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้กรุณาให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน 
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และ พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้กรุณาให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน 
21/10/2563 | 921 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และ พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้กรุณาให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน 

 

 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันเพื่อปรับแก้ไขเครื่องมือสำรวจความสุข HAPPINOMETER ให้เหมาะสมกับการสำรวจในกลุ่มพระสงฆ์  

240535
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)