ข่าวประชาสัมพันธ์

“ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H)” เพื่อสร้างนักสร้างสุของค์กร ให้กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H)” เพื่อสร้างนักสร้างสุของค์กร ให้กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
02/04/2567 | 375 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2567  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  อ. ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ และคณะทำงานฯ ได้รับเกียรติจัดอบรมหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H)” เพื่อสร้างนักสร้างสุของค์กร ให้กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) การอบรมฯครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 130 คน

ณ ห้องประชุม 2A-2B อาคารประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
https://web.facebook.com/happinometer

272814
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)