ข่าวประชาสัมพันธ์

วันมาฆบูชา
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันมาฆบูชา
24/02/2567 | 1710 ครั้ง

เรามาเสริมสร้างจิตวิญญาณกันในวันพระใหญ่ อย่างวันมาฆบูชากันเถอะ!!

จากผลการสำรวจระดับประเทศในกลุ่มตัวอย่างรอบปี 2565 นั้น พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 49.75) ทำนุบำรุงศาสนา และให้ทาน บ่อยมากถึงมากที่สุด และ มากกว่าหนึ่งในสาม (ร้อยละ 40.17) ปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ่อยมากถึงมากที่สุด [1] แม้ว่าค่าคะแนนของมิติจิตวิญญาณดีจะสูงถึง 69.8[1] แต่ค่าคะแนนตัวชี้วัดย่อยกลับต่ำ

ดังนั้น วันมาฆบูชานี้ เป็นวันที่เหมาะสำหรับการทำบุญ ทำทาน หรือ ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณของตนเอง
ทางโครงการของเราจึงอยากแนะนำวิธีง่ายๆสำหรับการมีส่วนร่วมในวันดังกล่าวกับผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้
1. ทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทานต่างๆ
ส่งเสริมการมีจิตใจที่เมตตา โอบอ้อมอารี ในฐานะที่เป็นผู้ให้
2. ปล่อยสัตว์ต่างๆสู่แหล่งธรรมขาติ เช่น นก หรือ ปลา
ไม่มีการให้ทาน จะดีไปกว่าการให้ชีวิต แต่ว่าต้องศึกษาให้ดีก่อนปล่อยเพราะว่ามีการปล่อยสัตว์แบบผิดๆจนทำให้ระบบนิเวศเสียหาย
3. การนั่งสมาธิ วิปัสสนา
สิ่งนี้ทำได้ง่ายที่สุดเพราะเริ่มที่ตัวเรา ไม่จำกัดสถานที่ หรือว่า เวลา การมีสมาธิที่ดีนั้นเป็นรากฐานที่ดีในการใช้ชีวิต
4. เวียนเทียน
กิจกรรมยอดฮิตที่ไม่ว่าใครก็นึกถึงได้อย่างง่ายๆ เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ

ขอให้ผู้ติดตามมีจิตวิญญาณที่ดี มั่นคง และสุขสงบ เพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มีสติ ไม่ประมาท และผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้ เพราะว่า จิตวิญญาณนั้นเป็นรากฐานในการใช้ชีวิต

เอกสารอ้างอิง
[1] ผลสำรวจคุณภาพชีวิตระดับประเทศประจำปี 2565 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2565).

272806
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)