ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข
05/02/2567 | 319 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567

คณะนักวิจัย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการ HAPPINOMETER เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขของกำลังพลและครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ณ ห้องพินิตประชานาถ ชั้น2 ในศาลาว่าการกลาโหม

#ความสุข #HAPPINOMETER #คนทำงาน #TCHS

267422
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)