ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อการเก็บข้อมูลความสุขคนทำงานในองค์กร HAPPINOMETER
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมเพื่อการเก็บข้อมูลความสุขคนทำงานในองค์กร HAPPINOMETER
09/10/2563 | 719 ครั้ง

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และ โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสส. และร่วมประชุมเพื่อการเก็บข้อมูลความสุขคนทำงานในองค์กร HAPPINOMETER สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SHAP เฟสที่ 3

240538
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)