กิจกรรม

อบรมพนักงานสัมภาษณ์ "การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันธ์ของเกษตรกร" (HAPPINOMETER)
หน้าหลัก / กิจกรรม / อบรมพนักงานสัมภาษณ์ "การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันธ์ของเกษตรกร" (HAPPINOMETER)
05/11/2563 | 1 ครั้ง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และคณะ ได้จัดอบรมพนักงานสัมภาษณ์ "การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันธ์ของเกษตรกร" (HAPPINOMETER) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิรศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ดร. นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

56374
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)